Hele Norges bompengekalkulator

Mest oppdatert

bompengekalkulator.no er Norges mest oppdaterte kalkulator for beregning av bompenger og ferjepriser. Kalkulatoren forsyner også andre apper og kjørebøker med oppdaterte data.

Siste nyheter

Unit4 T&E automatiserer reiseregningen

October 29, 2020

Reiseregninger er en skikkelig tidstyv i folks arbeidshverdag. Med vårt API har nå Unit4 T&E tatt et langt steg mot full automatisering av utlegg og reiseregninger.

Nytt i APIet: Bompenger i Sverige og Danmark

March 4, 2020

I Sverige har de ikke bompenger på samme måte som i Norge. I byene Stockholm og Göteborg har de noe som heter trängselskatt, en slags utvidet rushtidsavgift eller køprising om du vil.

Historien bak

I 2014 lagde DIBkunnskap Norges første bompengekalkulator fordi det ble stadig vanskeligere å vite akkurat hvor mye bilturen kostet. De senere årene har bompengesystemet blitt enda mer komplisert. Derfor lanserte vi en ny versjon av kalkulatoren i juni 2019 som hensyntar, timesregler, brikkerabatter, drivstofftyper, rushtid og i tillegg tar med ferjeprisen i regnestykket.

Vi er eneste aktør som har god oversikt over "bom-Norge", derfor deler vi dataene med andre apper og kjørebøker slik at det blir enda enklere å føre reiseregning. Det er tross alt ikke særlig gøy.