bompengekalkulator.no og Fjellinjen - en sammenligning

October 16, 2019

Det er egentlig bare to bompengekalkulatorer i Norge: Fjellinjen sin og bompengekalkulator.no. Vi har gjort en sammenligning på tre kjøreruter.

Siden dette ikke er en uavhengig test har vi kun sett på objektive kriterier, nemlig om kalkulatoren gir korrekt beregning eller ikke på en kjørerute. I tabellene under er kun avvikene gjengitt.


Fra Arendal til Moss med bensindrevet bil:

Avvikene bompengekalkulator.no Fjellinjen
Totalpris kr 270,10 (Riktig) kr 50,40 (Feil)
E18 Mørland kr 24,00 Mangler
E18 Stølen kr 11,20 Mangler
Ferje Horten - Moss kr 184,50 Mangler

Fra Kristiansund til Bergen med dieseldrevet bil:

Avvikene bompengekalkulator.no Fjellinjen
Totalpris kr 310,80 kr 92,80 (Feil)
Ferje Molde - Vestnes kr 157,00 Mangler
Ferje Lavik - Oppedal kr 54,50 Mangler
Åsanemyrane (Riktig - passerer ikke) kr 24 (Feil - passerer ikke)
Sandviken kr 0 (Riktig pga timesregel) kr 24 (Feil pga timesregel)

Fra Sandvika via Majorstuen til Sinsen i rushtiden med elbil

Her var det ingen avvik mellom kalkulatorene. Begge oppgir riktig pris på 16 kr.


Konklusjon

Kjører du kun i Oslo og Bærum kan du trygt benytte Fjellinjens kalkulator, men på andre kjøreruter i Norge er ikke takstene nødvendigvis oppdatert, den viser at du passerer bommer du ikke passerer, tar ikke hensyn til timesregler, og tar ikke hensyn til andre brikkerabatter enn 20%.


Funksjonalitet

Under ser du en sammenligning i funksjonalitet mellom kalkulatorene.

Funksjonalitet Fjellinjen bompengekalkulator.no
Oppdaterte takster Kun Oslo/Bærum Ja
Ferjepriser Nei Ja
Alternative ruter Nei Ja
Timesregel Kun Oslo/Bærum Ja
Brikkerabatt 20% flatt Faktisk rabatt
Biltype Ja Ja
Drivstofftype Ja Ja
Returberegning Nei Ja
Flere viapunkter Ja Ja
Takster frem i tid Ja, men kun Oslo/Bærum Nei
Takster bakover i tid Nei Kun i API
Utskriftsvennlig resultat Nei Ja
Månedstak Nei Nei