Priser og betingelser

Standard prismodell

Vi leverer to ulike API-produkter: Tollroad og Tollroad+

Tollroad er for tjenester som selv sitter på rutepunktene for strekningen og kun trenger data på bomstasjoner og ferjer. Tollroad+ er for tjenester som samtidig ønsker å bruke vår API-tilknytning til Google for rutealternativer.

Antall API-kall Tollroad Tollroad+
0-50000 kr 30 000 kr 37 500
50001-100000 kr 40 000 kr 50 000
100001-300000 kr 55 000 kr 68 750
300001-600000 kr 80 000 kr 100 000
600001-1000000 kr 105 000 kr 131 250

Kr 30 000 er forskuddsbetaling. Ved årlig fornyelse faktureres det iht til modellen over basert på antall API-kall siste 12 måneder.

Har du behov for flere kall? Ta kontakt på post@dib.no for egen prising.

Start-up prismodell

For tjenester i oppstartsfasen kan vi tilby inntil 10 000 årlige kall mot APIet til kr 12 000 (faktureres månedlig) for Tollroad, og kr 15 000 for Tollroad+. Dersom antall API-kall overstiger 10 000 innenfor en 12-måneders periode må ny avtale inngås på standard betingelser.